வியாழன், அக்டோபர் 26

உயிர் இருக்குது

இந்த பிளாக்கிற்கு உயிர் இருக்குது

1 கருத்து:

பரிவை சே.குமார் சொன்னது…

ஹா... ஹா....
உணர்வையும் கொடுங்க.

உயிர் இருக்குது

இந்த பிளாக்கிற்கு உயிர் இருக்குது