திங்கள், மார்ச் 4

உடனடி வேலைவாய்ப்பு சென்னை

We have openings for the position of SE/SSE with our company. 

Contact Person: Ramesh Subburaj

Venue: 
 
EMD SYSTEMS SOFTWARE PVT LTD
3/174,3rd Floor,
Perumbakkam Main Road,
Medavakkam, Chennai-100
Mobile: +91-9791036735
Email: sramesh@emdsys.com

Job Responsibilities:
·         
-            - Develops, maintains and enhances a global, multi-tiered business application.
·        
             -  Individuals holding this position will be asked to work independently, or lead others on a project team, as assigned.
·       
             - Quality, functionality and performance will be in high demand.
·         
             - The applicant must have a thorough understanding of the available technologies and tools.

Experience :

·        - Strong understanding of Design Patterns and Object Oriented Programming .
·        - 1-2 years of in-depth experience in object oriented business application design and development .
·        - 1 to4 years solid .NET development using C# and SQL Server.
·        - Experience with web-based applications .
·        - Strong front end development skills (Javascript, jQuery, Ajax, CSS) .
·        - Understanding of service-oriented architecture; WCF Service and Web Services.

1 கருத்து:

Yoga.S. சொன்னது…

தகவலுக்கு நன்றி போலீஸ்காரரே!

உயிர் இருக்குது

இந்த பிளாக்கிற்கு உயிர் இருக்குது